Regulamin

Główną zasadą jaką kierujemy się w polityce prywatności jest niezmienna zasada, iż NIGDY  i POD ŻADNYM pozorem nie sprzedajemy i w żaden inny sposób nie udostępniamy osobom i formom trzecim jakichkolwiek danych personalnych i adresowych klientów naszego serwisu internetowego.

W przypadku gdy nie zgadzasz się naszą polityką prywatności – do czego masz pełne prawo – po prostu nie korzystaj z naszego serwisu, a w szczególności z newslettera.

I. Dane osobowe
W trakcie wypełnienia formularzy podajesz pełne dane adresowe. Wszystkie dane adresowe przechowywane są w sposób gwarantujący maksymalne bezpieczeństwo. Działanie serwisu opiera się w pewnej części na wykorzystywaniu cookies czyli plików tekstowych wysyłanych do komputera osoby przeglądającej serwis. Cookies identyfikują użytkownika dzięki czemu użytkownik może wykorzystać pełną funkcjonalność serwisu, a także zabezpiecza Ciebie przed kilkukrotnym przekazywaniem tych samych treści reklamowych.

II. Prawa autorskie
Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Oznaczenie http://www.tonica.pl/ jest znakiem chronionym przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).


III. Wyłączenie odpowiedzialności
Wszystkie informacje zamieszczane na stronach serwisu oraz przesyłane e-mailem są przez nas zamieszczane z pozytywnymi intencjami i w jak najlepiej pojętym interesie odbiorców. Jednakże każdorazowo to do odbiorcy należy decyzja czy i w jakim stopniu wykorzystywać otrzymywane od nas informacje. Wszystkie informacje zamieszczane przez użytkowników w komentarzach oraz na forum użytkowników przedstawiają opinie i punkt widzenia osób je zamieszczających niekoniecznie zaś nasze. Nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu (tj. zasad określających Politykę Prywatności). Wszystkich przeglądających zawartość serwisu „tonica.pl” lub będących subskrybentem naszych newsletterów obowiązuje aktualna polityka prywatności.


 
Promocja

Promojca 1 - 122zł netto!

zobacz wszystkie promocje